Rådgivning

BORNHOLM VISER VEJEN

MASTERCLASSES

Velkommen til ‘masterclasses’ baseret på øens bedste praksis.
Vi tilbyder skræddersyede programmer efter gruppens interesse og fokus.
 
 
 

Grøn energi, affaldshåndtering og den første ø, der er udnævnt til ‘World Craft Region’, er blot nogle af de træk, der gør Bornholm i stand til at tage føringen og vise, hvordan et selvforsynende samfund kan udvikle sig på en holistisk og bæredygtig måde.

Exploring Bornholm tilbyder Rådgivning, der, baseret på eksempler fra øen, tilbyder skræddersyede seminarer til beslutningstagere og ledelsesgrupper, hvor målet er at dele indsigtsfuld viden om, hvordan man skaber bæredygtige byomdannelser.

Vi bruger vores “What If? 2030” model

Modellen er grundlæggende designet til at frigøre en gruppe menneskers kollektive fantasi (kan være fra virksomheder, institutioner, organisationer og den offentlige sektor). Som en afslutning vil vi forestille os, og male et fælles billede af, hvordan byen ideelt set kunne se ud i det fremtidige år 2030. Derfra arbejder vi baglæns og identificerer barrierer, der skal overvindes, og handlinger, der skal tages for at nå “drømme”-fremtiden for byen.

“What If?”-modellen er en effektiv måde at udløse folks fantasi og få en konstruktiv debat om behovet for en fremtidig bæredygtig by. Modellen kan bruges af enhver organisation til at samskabe den fremtid, vi ønsker – for en sektor, en by, en organisation osv. I stedet for at fokusere på aktuelle udfordringer, spændinger, forskellige interesser etc. som ofte overtager diskussionen, når man arbejder med multi-stakeholder initiativer og partnerskaber, “What If?”-tilgangen fokuserer på fælles mål og visioner – hvilket gør ånden og grundlaget for ethvert samarbejde meget mere positivt, konstruktivt og kreativt.

Grundlæggeren

Bo Christiansen, grundlægger af Scaledenmark, har fået et stærkt ry for sin lidenskab og engagement i at kommunikere, hvordan København har gennemgået en bæredygtig transformation og har leveret ægte økonomiske, miljømæssige og sociale ændringer. Efter at have udgivet bogen ‘Exploring Copenhagen’ og have etableret reflektions tours i ’boutique style’, som anerkendte kilder til forståelsen af bæredygtig udvikling, tager han nu udfordringen op med at formidle ‘Exploring Bornholm’ som en kilde til inspiration til bystrategier, der dvæler ved implementeringen af renere, sundere og grønnere samfund.

Efter at have været udsat for adskillige økonomiske udfordringer er Bornholm et levedygtigt eksempel på, hvordan et helt samfund kan genopfinde sig selv, tilpasse, transformere og inkludere opfindsomhed som en overlevelsesstrategi. I dag er øen blevet et levende laboratorium, der tager føringen og viser, hvordan grønne visioner kan blive virkelighed.

Exploring Bornholm’ tilbyder en ’boutique style’ Rådgivning, baseret på vellykket præcedens fra øen, samt skræddersyede seminarer til beslutningstagere og ledelsesgrupper, hvor målet er at dele indsigtsfuld viden om, hvordan man skaber bæredygtige samfundstransformationer.

Design formidler med fokus på Bæredygtighed

Asami Ikeda startede sin karriere som farvelandskabskonsulent i Japan. Efter at have arbejdet i seks år flyttede hun til Danmark og opnåede en kandidatgrad i Urban Design med speciale i Urban Architecture på Aalborg Universitet. Under masteruddannelsen oplevede hun et praktikophold i York, England. Efter endt uddannelse arbejdede hun også for en bydesignvirksomhed i Danmark. Hendes internationale profil giver hende tværkulturelle kompetencer mellem Japan og Danmark, samt samarbejds- og præsentationsevner.

Hun opbyggede allerede et samarbejde mellem danske og japanske universiteter (Aalborg Universitet og Yokohama City University). Det internationale mobilitets-HUB-forskningsprojekt mellem universiteterne er støttet af Videnskabsministeriets ‘International Network Program (INP)’

Fra mobilitetsperspektivet anerkender hun Bornholm som en del af netværk. Derfor er hun nysgerrig på, hvordan hvert bæredygtigt projekt på Bornholm hænger sammen, og hvordan Bornholm påvirker andre dele af verden og omvendt.

Konsulenten 

Tina-Henriette Kristiansen har en ph.d. i ‘Augmented Reality’ brugt i arkitektur og undervisningsassisterende lektor. Hun har en kandidatgrad i arkitektur fra Arkitektskolen, Århus, Danmark. Tina-Henriette har arbejdet med NASA, Johnson Space Center, USA gennem 20 år og er en erfaren designer og forsker inden for rumarkitektur med speciale i Mars beboelse.

Tina-Henriette har været leder af flere undervisningsprogrammer, workshops og professionelle studierejser, der arbejder med rummet og har arbejdet på flere universiteter rundt om i verden.

Hun mener, at når man arbejder med rummet, skal man altid tænke i lukkede cirkulære miljøer – intet kan tilføjes, når først man er på Mars, og intet forsvinder af sig selv. Du er nødt til at tænke på hvor altid ender henne, og det er det vi gør på Bornholm.