Cirkulær Økonomi

BORNHOLM: VISER VEJEN - INGEN SPILD I 2032

I kraft af sin størrelse, de grønne visioner og den geografiske placering kan øen, og samfundet, Bornholm blive et håndgribeligt, og troværdigt, eksempel på, hvordan man styrer overgangen til et moderne samfund fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi. Dette kan ske gennem konvertering af affaldshåndteringen og gennem et tæt samspil med borgere og virksomheder.

Ikke desto mindre har Bornholm til mål at lægge vægt på implementeringen af ‘cradle to cradle’ projekter. Målet er at skabe en optimal ramme for international udvikling, demonstrationer og test af nye grønne teknologier.