Grøn Energi

BORNHOLM: ENERGI ØEN

I november 2019 præsenterede Ørsted sin vision om at bruge den danske ø Bornholm, der ligger i Østersøen, som et energiknudepunkt ved at gøre det til centrum for en foreslået ny samtrafik mellem Danmark og Polen, hvilket i virkeligheden gør Bornholm til verdens første ‘energi ø’. Den langsigtede vision inkluderer 3-5GW havvindmøller ud for øens kyst, og har også til udsigt at forbinde de svenske og tyske el-net til knudepunktet.